آموزش رنگ و مش

یکی از رشته های آرایشی پر طرفدار رنگ و مش است که به صورت مجازی در آموزشگاه آرایشگری آرایار آموزش داده می شود.