آموزش کاشت و طراحی ناخن

در آموزشگاه مجازی آرایشگری یکی از رشته هایی که آموزش داده می شود رشته کاشت ناخن و طراحی ناخن است