یکی از مشخصه های زیبایی در چهره افراد، موها است. هر چه موها پرپشت تر و سالم تر باشند، چهره زیبایی بیشتری نیز پیدا می کند. اما برخی خانم ها به طور ژنتیکی یا بر اثر عواملی همچون زایمان، مصرف دارو، تغذیه ناسالم و ...