اکستنشن مو - هزینه اکستنشن مو

قبل از این که راهکارهای تشخیص موی اکستنشن طبیعی از موی مصنوعی را به شما بگوییم، خوب است بدانید که استفاده از موی مصنوعی در اکستنشن مناسب نیست. چرا که موی مصنوعی روی سر جلوه زیبا و طبیعی ندارد و همچنین باعث تعریق بیشتر می شود. و اما راهکارهای تشخیص موی طبیعی اکستنشن از موی مصنوعی...