فیلم آموزش بالیاژ مو

فیلم آموزش بالیاژ  آموزش بالیاژ مو روسی مرحله به مرحله در این ویدئوآموزش تخصصی بالیاژ مو را مرحله به مرحله می توانید مشاهد کنید و نحوه به پایه رساندن مو، فویل پیچی کردن، روش رنگساژ کردن، استفاده ماسک مو و نرم کننده به شما آموزش داده خواهد شد.   رنگ موی بالیاژ چیست؟ بالیاژ یا بلیاژ ؟ تکنیک رنگ...