پایه-دادن-مو-دکوکرم

برای برخی از ترکیب رنگ موها می توان ابتدا از دکوکرم برای به پایه رسیدن و روشن کردن موها استفاده کرد. در این آیتم از وب سایت آرایار، خانم سروناز خبیر آموزش کامل نحوه روشن کردن مو با دکوکرم برند وال وار را ارائه خواهند کرد. روشن کردن مو با دکوکرم وال وار پس از این که...