وکس صورت

وکس صورت با موم زوم آپ خرید انواع وکس زوم آپ اینترنتی وکس صورت چیست؟ وکس صورت بهتره یا بند انداختن وکس صورت یکی از روش های برداشتن موهای زائد از روی پوست می باشد. موزدایی صورت با روش های مختلفی از جمله شمع، بندانداختن، شیو کردن، لیزر ...