آموزش رنگ مو در منزل

همه ما می دونیم که رنگ کردن موها به سادگی چیزی که در آرایشگاه‌ها می‌بینیم، نیست. شاید تصور خیلی از ما درباره رنگ مو به ترکیب رنگ و اکسیدان و در نهایت زدن به موها باشد. اما واقعیت امر چیز دیگری است. انتخاب شماره رنگ مو، نسبت ترکیب رنگ مو و اکسیدان، روش زدن رنگ...