این روزها بسیاری از مردم به برنزه شدن به عنوان نمادی از شان و منزلت اهمیت بسیاری می‌دهند و بدن براق را نشانه جذابیت جنسی و زیبایی می‌دانند در کشورهای غربی نیز مردم برنزه بودن را نماد ثروت و مرفه بودن می‌دانند. روش های برنزه کردن پوست: • ماندن زیر نور آفتاب • استفاده از دستگاه های برنزه...