خرید واریاسیون ، واریاسیون ، قیمت واریاسیون

واریاسیون چیست؟ رنگ‌های مکمل یا واریاسیون مو رنگ هایی هستند که متخصصان رنگ و مش باید با ترکیب آنها رنگ موهای دلخواه مشتری را به راحتی بدست آورند. واریاسیون مو همان رنگ‌های قوی و خالص است که به تنهایی مصرف نمی‌شود و برای مخلوط کردن با سایر رنگ ها برای ایجاد تن های مختلف دلخواه و از...