چرا کاشت ناخن هوا می گیرد؟

آموزش کاشت ناخن بدون هوا گرفتگی دلیل هوا گرفتن کاشت ناخن منظور از هوا گرفتن کاشت ناخن چیست؟ یکی از اصول مهم در کاشت ناخن جلوگیری از هوا گرفتن در کاشت ناخن می باشد.  وقتی مواد کاشت ناخن به هر دلیلی از خود ناخن جدا شود و چسبندگی خود را از دست بدهد اصطلاحا می گوییم کاشت ناخن...