آموزش-شیدینگ-مو

شیدینگ مو چیست؟ فیلم مرحله به مرحله شیدینگ مو به شارژ کردن دکلره، شیدینگ مو گفته می شود. موهایی که می خواهید داخل فویل بپیچید و نمی خواهید برای دو بار موادگذاری انجام دهید را می توان از تکنیک شیدینگ مو استفاده کرد. در ادامه این آیتم از وب سایت آرایار فیلم آموزش شیدینگ مو را مشاهده...

رنگ مو قیمت مناسب

انتخاب رنگ مو متناسب با رنگ پوست و چهره در زیبایی هر چه بیشتر تاثیرگذار است. یک رنگ مو هماهنگ با رنگ پوست و چشم و همچنین استایل می تواند چهره را از این رو به آن رو کند؛ برعکس انتخاب اشتباه رنگ مو در کدر جلوه دادن چهره و عدم هماهنگی آن با سایر...

زنگ مو ترکیبی آماده

رنگ مو ترکیبی آماده کاتالوگ رنگ مو ترکیبی ترکیب رنگ مو دانستن نکات مهم در مورد شناخت مو، درصد سفیدی و تعیین رنگ مو، تعیین حجم اکسیدان و مدت زمان مکث مواردی ست که باعث می شود رنگ مویی زیبا خلق کنید. اما از همه مهمتر تعیین و انتخاب رنگ مو ست که باید در مورد رنگ های...