ماسک پوست صورت

شادابی و نشاط پوست در زیبایی صورت بسیار تاثیر گذار است. منظور ما از سفیدی بیشتر شفافیت پوست است. قطعا با ماسک های خانگی نمی توانیم فردی را که رنگین پوست است یا پوست سبزه دارد به فردی با پوست سفید تبدیل کرد اما می توانیم با یک سری راهکارهای گیاهی پوست صورتمان را شفاف...