سایه چشم نارنجی

 آموزش آرایش چشم پاییزی  آموزش سایه چشم پاییزی آموزش آرایش چشم با سایه چشم پاییزی  برای انجام یک آرایش چشم زیبا و بدون نقص انجام زیرسازی سایه چشم بسیار مهم می باشد. مخصوصا برای افرادی که دارای پوست چرب هستند زیرا با انجام زیرسازی سایه چشم از پخش شدن آرایش و سایه چشم روی پوست جلوگیری خواهد شد....