ژل لب روسی

ژل لب و برجسته کردن لب افزایش لب یک عمل زیبایی است که می تواند لب های پر و حجیم تری نمایش دهد. این روزها، ژل لب بعنوان یک پرکننده پوستی تزریقی متداول ترین روش افزایش لب است. البته روش های دیگری مانند پروتز لب، تزریق چربی و جراحی لب نیز وجود دارد. بهترین و دائمی ترین...