فیلم آموزش کوپ فانتزی

آموزش کوتاهی کوپ فانتزی فیلم آموزش کوتاه کردن مو   آموزش کوپ فانتزی در این ویدئو آموزش کوپ فانتزی جدید را مشاهده خواهید کرد. این مدل کوتاهی مو را می توان با استفاده از  قیچی یا تیغ پیتاژ انجام داد بعد از تقسیم بندی موها ، کوتاه کردن مو را از پشت سر آغاز می کنیم. آموزش کوپ فانتزی مرحله...