آموزش کراتین مو

آموزش روش ها  و اصول مراقبت از موهای کراتین شده ماندگاری اثر کراتین مو کراتین مو برای احیاء موی آسیب دیده و صافی موهای وز و حالت دار و همچنین ساقه موهای زبر و خشک  از مواد کراتین مو استفاده می شود. مواد کراتین مو دو نوع می باشد. موادی که برای کراتین احیاء موهای آسیب دیده استفاده می...